2019-06-12 13.24.50.jpg

bobiltømming

Vi har tømmestasjon for bobiler.

Dette er en tjeneste vi tilbyr gratis gjennom Frøya kommune.