2019-06-12+13.27.59.jpg

Vaskehall

Vaskehallen er en moderne vaskehall som kan brukes av personbil og lastebil. Både bedrifter og privatpersoner kan få et eget vaskekort de kan bruke når de vil 24/7. 

Vaskehallen er utstyrt med topp moderne utstyr fra Westmatic i Sverige, og har vannbåren varme i gulv som er en stor fordel på vinteren.

2019-06-12 13.28.15.jpg

Verksted

Brukes til reparasjon av våre egne samt eksterne biler. + dekkomlegging for personbil og lastebil.